Daniel Brandt | Författare

Efter en ovanligt lång startsträcka på grund av egenföretagande och livet i allmänhet, har jag äntligen påbörjat arbetet med att skriva ett bidrag till Darkness Publishings nya novellsamling. Temat den här gången är det något oväntade – enhörningar, pegaser och alicorns. Så mindre bloddrypande än förra gången då temat var vampyrer. Eller? Inte nödvändigtvis, som det ser ut.

Jag har hittat en intressant vinkel där jag vill utforska dessa magiska väsens mörkare sidor. Framförallt vad gäller flygande enhörningar, så kallade alicorns. Resultatet så här långt är lovande och det har känts oväntat lätt att skriva. Låt oss se var det landar …

Som vanligt är det roligt och lärorikt att ta sig an ett tema som en själv inte har valt. Det ger vissa restriktioner men öppnar också upp helt andra möjligheter än annars. Formatet inbjuder ju också till experimenterande.

Deadline närmar sig, men har nu flyttats till efter Bokmässan i Göteborg vilket är tacksamt.