Daniel Brandt | Författare

Bild på ett utsnitt av jorden med rundad atmosfär mot en mörk rymd.
Konceptuell bild med jorden mot en mörk bakgrund.

som tog sin början under pandemin har gått in i en ny fas där flera kapitel byggts ut och en viktig bikaraktär fått en ännu större roll med en egen berättelse.

Allt som allt flyter arbetet på bra, i synnerhet sedan jag börjat skriva tillsammans med två skrivsugna Lundabor. Vår lilla skrivcirkel gör att jag får skrivet mellan 2000-3500 ord i veckan. Precis pushen jag tycks behöva för att komma vidare. Det känns verkligen kanon.

Jag kommer berätta mer om projektet ju närmare ett komplett utkast jag kommer.