Daniel Brandt | Författare

Bild på astronaut not en mörk målning bakgrund.
Foto av Cottonbro – editerad av författaren Daniel Brandt.

Utöver arbetet med att gå igenom äldre noveller, med målet att skapa en egen antologi, har jag parallellt också arbetat på två kortare noveller för olika tävlingar. Den första är redan färdigställd och skickad, medan den andra fortfarande inväntar slutbearbetning.

Oavsett resultatet innebär detta ytterligare två kandidater till den tänkta antologin som jag hoppas ska visa min fulla bredd som författare.

Jag ser fram emot det fortsatta arbetet med mina äldre noveller, men också fortsättningen på urbyggnaden av Blomstertid för Mars, som jag jobbat med under pandemin. Novellen är numera en kortroman och kommer bli ännu något längre innan den är helt komplett. Mer om projektet när jag satt igång skrivandet igen.